Spoločnosť EUBOIA, s. r. o., je marketingová spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne komplexné služby v oblasti koordinácie obchodných aktivít stredného manažmentu a reprezentantov obchodného partnera, zabezpečovania a vykonávania školenia stredného manažmentu, zavádzania nových progresívnych foriem odbytu a predaja výrobkov klienta. 

 

Našou snahou je zabezpečovať a vykonávať poradenstvo a operatívnu asistenciu v oblasti obchodu. Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb klientom je vykonávanie analýz obchodnej stratégie klienta, profesionálna realizácia kvantitatívnych, kvalitatívnych, ako aj ďalších foriem prieskumov.

 

Pre našich klientov poskytujeme formy stratégie kontaktu so zákazníkmi a spôsoby vylepšovania imidžu klienta medzi zákazníkmi. Uskutočňujeme profesionálnu prezentáciu nových výrobkov klientov pre výkonný manažment, vedúcich manažérov, ako aj pre širokú verejnosť. Snažíme sa uplatňovať nové formy reklamno-marketingovej komunikácie a vhodne ich etablovať do realizácie prezentačných a podporných akcií pre zákazníkov klientov.

 

Zabezpečujeme reklamné kampane v masovokomunikačných prostriedkoch (TV, rozhlas, časopisy, vonkajšia reklama a pod.).

 

Poskytujeme široký rad marketingových služieb ušitých na mieru rastúcim potrebám domácich a zahraničných klientov. Naša spoločnosť spolupracuje s klientmi z rôznych odvetví a oblastí podnikania – s významnými nadnárodnými obchodnými spoločnosťami, výrobnými podnikmi, reklamnými agentúrami, organizačnými zložkami zahraničných podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenska. Zastupujeme spoločnosti, ktoré majú schopnosť, vôľu, motiváciu a ambície dosiahnuť viac a ktoré sú rozhodnuté dosiahnuť úspech vo svojom odvetví. Pomáhame svojim klientom zvyšovať ich výkonnosť a profit, spoznať a uplatniť ich potenciál. 

 

Prioritou spoločnosti EUBOIA je vytvorenie dlhodobej profesionálnej spolupráce s našimi klientmi. Tento partnerský vzťah je založený na profesionalite, serióznosti, úprimnosti a dôvere. Ku klientom pristupujeme prísne individuálne. Kladieme dôraz na výber svojich spolupracovníkov, zmluvných partnerov. Ich vedomosti, zodpovedný prístup a schopnosti sa neustále vzdelávať sú zárukou a garanciou spokojnosti našich klientov.

 

Spoločnosť Euboia, s. r. o. sa tiež zaoberá výrobou skla, výrobkov zo skla a ich úpravou. 

 

Naša firma je držitelom certifikátov STN EN ISO 14 001:2005/ISO 14001:2001 a STN EN ISO 2009/ISO 9001:2008 v oblasti tvorby sklenených umeleckých diel.